HEIJASTINTIETOA

Heijastin on suomalainen keksintö. Sen keksi maanviljelijä Arvi Lehti 1940- ja 1950-lukujen taitteessa ja niitä on valmistettu Suomessa jo 1960-luvulta asti. 

Jalankulkijaheijastinta käyttävä havaitaan liikenteessä pimeällä jopa kolme kertaa kauempaa kuin ilman heijastinta kulkeva.
Tieliikennelaki velvoittaa jalankulkijan käyttämään heijastinta pimeällä liikuttaessa.

Tikkerperi kehitti uuden tavan tehdä heijastimia kovien polystyreeniheijastimien ja pehmeiden PVC-heijastimien rinnalle.
Tikkerperin kankaiset heijastimet heijastavat pimeässä todistetusti erinomaisesti. Tikkerperin heijastimien C.I.L. arvo on n. 1400.
Tikkerperin jalankulkijaheijastimet ovat tyyppitarkastettu Suomessa ja ne ovat saaneet CE-merkinnän.
Kaikissa Tikkerperituotteissa, esim. heijastavissa koruissa ja  rintanapeissa, käytetään samaa laadukasta heijastavaa materiaalia kuin jalankulkijaheijastimissa. 


Tikkerperin RIIPPUHEIJASTIMET ja KÄSIVARSIHEIJASTIMET ovat siis virallisia CE-merkittyjä heijastimia.

Muut tikkerperituotteet eivät ole virallisia henkilönsuojaimia, koska virallisen CE-hyväksytyn HEIJASTIMEN pitää näkyä eteen ja taakse. Eli riippuheijastimen tulee heilua vapaasti ja esim. käsivarsinauhan kiertää raajan ympäri. Muunlaiset tuotteet eivät voi olla virallisia jalankulkijaheijastimia.


Tikkerperin tuotantotapa mahdollistaa käsityönä tehdyt heijastimet aina pienistä sarjoista suurempiin tuotantomääriin. Valmistustapa antaa mahdollisuuden monipuoliseen kuviointiin, 

myös yksittäiskappaleiden valmistukseen asiakkaan toiveen mukaan.


Kaikki Tikkerperin heijastavat tuotteet valmistetaan kokonaan käsityönä Suomessa!


Tikkerperituotteet eivät pelkää vettä, joten voit pestä esimerkiksi joustocollegepipot pesukoneessa 30 asteessa. Heijastava materiaali ei vaurioidu vesipesussa vaan kestää käyttöä. 

Heijastava materiaali kestää 60 asteen pesun, pesuohje on valittu kussakin tuotteessa käytettyjen muiden kankaiden ja raaka-aineiden mukaan.

Heijastavalla materiaalilla varustetun tikkerperituotteen voit silittää nurjalta puolelta. Jos tuote on kuitenkin silitettävä etupuolelta, käytä silitysraudan ja heijastavan materiaalin välissä leivinpaperia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus/ 

EU försäkran om overensstämmelse

 

1. Henkilönsuojain (tuote-, tyyppi tai sarjanumero) /

Personlig skyddsutrustning (produkt-, typ-, parti- eller serienummer):

 

Riippuheijastimet ja käsivarsiheijastimet.

Hängreflexer och reflexband.

 

2. Valmistajan ja tarvittaessa valmistajan valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

Tillverkarens namn och adress eller dennes representants namn och address:

 

Tikkerperi, Laulurastaantie 17 A, 36220 Kangasala

 

 3. Tämä vaatimustenmukaisuus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

 

4. Vakuutuksen kohde (henkilönsuojaimen tunniste:

Föremålet för försäkran:

 

Riippuheijastimet ja käsivarsiheijastimet, joissa erilaisia kuvioita. Useita erilaisia malleja.

Hängreflexer och reflexbandet med olika mönster.  Flera olika modeller.

 

5. Edellä kuvattu kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: 

Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade 

unionslagstiftningen:

 

Henkilönsuojainasetus/Förordningen (EU) 2016/425

 

6. Sovelletut yhdenmukaistetut standardit tai tekniset spesifikaatiot, joiden perusteella 

vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu: 

Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som tillämpats eller 

hänvisningar till de andra tekniska specifikationer enligt vilka överensstämmelsen 

försäkras:

 

EN 13356:2001

 

7. Ilmoitettu laitos SGS Fimko, no. 0598, Takomotie 8, 003800 Helsinki, 

suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi EU-tyyppitarkastustodistuksen / 

Det anmälda organet SGS Fimko (No 0598) har utfört EU-typkontroll (modul B) och 

utfärdat EU-typintyget  0598/PPE/22/2312

 

 8. Yrityksen Tikkerperi puolesta allekirjoittanut: Pia-Kristiina Järvinen

Undertecknat för: Pia-Kristiina Järvinen

 

Kangasala 30.1.2022

Pia-Kristiina Järvinen